Mateusz Sadłyk


adwokat

mateusz.sadlykTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych na wszystkich etapach postępowania oraz w analizie zagadnień prawnych, w szczególności, związanych z szeroko rozumianym prawem mediów i prawem prasowym, w tym w szczególności ochroną dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych zarówno w aspekcie cywilnym, jak i karnym.

W zakresie swojej specjalizacji zajmuje się również prawem reklamy i oceną zgodności z przepisami prawa i dobrymi praktykami rynkowymi materiałów reklamowych, jak również zagadnieniami związanymi z prawem autorskim i nieuczciwą konkurencją.

Doświadczenie zdobywał w prestiżowych polskich kancelariach prawnych, dzięki czemu brał udział w wielu precedensowych postępowaniach, w tym m.in. w sprawach o ochronę godności i honoru osób należących do mniejszości, w związku z działaniami mającymi na celu wykluczenie ich ze społeczeństwa, w sprawach o ochronę dobrego imienia osób oskarżonych o przynależność do komunistycznego aparatu państwowego w Polsce, a także w postępowaniach związanych z naruszeniem dóbr osobistych najwyższych urzędników państwowych, sędziów sądów powszechnych i innych osób publicznych.

Mateusz uczestniczył ponadto w prowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego postępowaniach sądowych dotyczących kandydatów do Sejmu i Senatu, a także kandydatów na urząd Prezydenta RP, w związku z prowadzoną przez nich kampanią wyborczą lub kampanią skierowaną przeciwko nim.

Mateusz rozwija swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, prowadząc stałą obsługę klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym między innymi dziennikarzy, publicystów, wydawców prasowych i literackich, a także twórców telewizyjnych, filmowców i aktorów. W tym zakresie zajmuje się przygotowywaniem pism przedprocesowych i procesowych, w szczególności wniosków i pozwów o nakazanie publikacji sprostowań prasowych, a także wezwań do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych oraz pozwów dotyczących ogólnie pojętego zagadnienia ochrony dóbr osobistych.

Ze względu na zakres swojej specjalizacji Mateusz zajmuje się również analizami związanymi z wykorzystywaniem wizerunku innej osoby, kryzysami wizerunkowymi, a także wykorzystywaniem przez osoby trzecie popularnych obiektów architektonicznych do celów komercyjnych.

Specjalizacje: ochrona wizerunku, spory sądowe, prawo autorskie, kryzysy medialne i wizerunkowe, media, film, fotografia, reklama i eventy, prawo prasowe, nieuczciwa konkurencja, ochrona dóbr osobistych

Języki:

  • Angielski
  • Francuski
Wykształcenie
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (2015)
  • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej (2023)
Doświadczenie zawodowe
  • Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy – Adwokaci (2017 – 2019)
  • Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni (2019)
  • Kochański & Partners (2020 – 2023)

Intellectual property
and media law professionals.

Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach podrobionych znaków towarowych prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz:

ul. Marokańska 2s lok 4
03-977 Warszawa

tel: (+48) 579 066 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners