al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa
tel: (+48 22) 299 60 70
office@hrp.pl
  • Blog

Obelga jako znak towarowy?

Przedmiotem sprawy, która trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, był wniosek Constantin Film Produktion GmbH o zarejestrowanie unijnego słownego znaku towarowego „Fack Ju Göhte”, będącego jednocześnie tytułem niemieckiej komedii dla młodzieży. Urząd Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej odrzucił ten wniosek, powołując się na sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami. W opinii EUIPO, pierwsze dwa człony znaku - „Fack Ju” - w jednoznaczny sposób kojarzą się z angielskim wulgaryzmem „Fuck you”, a dodatkowo w połączeniu z ostatnim członem „Göhte” stanowią: „niesmaczną obelgę o szokującym i wulgarnym charakterze, poniżającą pośmiertnie cenionego pisarza Johanna Wolfganga von Goethe”.

Continue reading

IP Challenge, Hasik Rheims & Partnerzy

Hasik Rheims & Partnerzy partnerem merytorycznym IP Challenge

IP Challenge jest to międzyuniwersytecki turniej z zakresu prawa własności intelektualnej organizowany przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”  WPiA UW.  W turnieju biorą udział  najlepsi studenci specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, którzy reprezentują uczelnie wyższe z całej Polski.

Continue reading

Jak udowodnić przez sądem miejsce pobytu pozwanego?

Jak udowodnić przed sądem miejsce pobytu pozwanego? Zmiany wprowadzone nowelizacją k.p.c.

Co się zmieniło?

Na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadzono istotne zmiany w procedurze doręczenia pozwu. Celem nowej regulacji jest ukrócenie praktyki prowadzenia sporów zaocznych w sytuacji, kiedy pozwany, formalnie prawidłowo zawiadomiony po dwukrotnej awizacji, nie wiedział nawet o toczącym się procesie. Duża mobilność obywateli i brak rejestru adresów do doręczeń dla osób fizycznych mogą skutecznie utrudnić powodowi ustalenie miejsca przebywania pozwanego. Znowelizowana procedura, jakkolwiek eliminuje patologiczne quasi-procesy bez udziału pozwanego, otwiera zarazem furtkę do skutecznego przedłużania postępowania.

Continue reading

Czy marihuana przeszkadza w rejestracji?

Czy marihuana przeszkadza w rejestracji?

W grudniu 2019 r. Sąd wypowiedział się w przedmiocie możliwości rejestracji znaku towarowego odnoszącego się bezpośrednio do marihuany.  Zgodnie z obowiązującym prawem, oznaczenie takie nie może zostać zarejestrowane.

Continue reading

Nowy komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Nowy komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się nowy komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod red. dr. Arkadiusza Michalaka. Współautorką publikacji jest ekspert z naszej kancelarii - dr Aleksandra Sewerynik. Skomentowała ona przepisy dotyczące praw pokrewnych, w tym praw do artystycznych wykonań.

Continue reading

  • 1
  • 2

Intellectual property
and media law professionals.

al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
tel: (+48) 579 066 338
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners