al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa
tel: (+48 22) 299 60 70
office@hrp.pl
  • BlogHasik Rheims & Partnerzy partnerem merytorycznym IP Challenge

IP Challenge jest to międzyuniwersytecki turniej z zakresu prawa własności intelektualnej organizowany przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”  WPiA UW.  W turnieju biorą udział  najlepsi studenci specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, którzy reprezentują uczelnie wyższe z całej Polski.

W tegorocznej edycji jak i w poprzednich nasza kancelaria miała przyjemność pełnić rolę partnera merytorycznego IP Challenge.

W sobotę 9 maja 2020 partnerzy kancelarii: mec. Daniel Hasik i mec. Anna Kruszewska wzięli udział w turnieju jako członkowie jury w finale, w którym rywalizowały ze sobą drużyny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Niewielką różnicą punktów wygrał Uniwersytet Wawrszawski, serdecznie gratulujemy.

Z uwagi na bardzo wyrównany poziom, członkowie obu drużyn zostali zaproszeni do odbycia praktyk w naszej kancelarii!

Dziękujemy Kołu Naukowemu Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW za zaproszenie do współpracy i zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji.

Kinga Gadzińska
prawnik
Do jej zainteresowań należy ochrona dóbr osobistych, prawo znaków towarowych,  prawo autorskie, a także prawo nowych technologii.

Intellectual property
and media law professionals.

al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
tel: (+48) 579 066 338
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners