al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa
tel: (+48 22) 299 60 70
office@hrp.pl
  • Blog

Rejestracja przestrzennego znaku towarowego według Trybunału Sprawiedliwości – wnioski ze sprawy GÖMBÖC

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) kolejny raz wypowiedział się w sprawie przestrzennych znaków towarowych. W wyroku z 20 kwietnia 2020 r.[1] odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez sąd najwyższy Węgier („Kúria”) w sprawie odmowy rejestracji krajowego przestrzennego znaku towarowego.

Continue reading

Epic Games v Apple

Epic Games vs. Apple – giganci walczą o płatności

Giganci na rynku aplikacji mobilnych

Apple i Epic Games współpracowały ze sobą przez lata. App Store jest bowiem, obok Google Play, jedną z najważniejszych platform oferujących użytkownikom urządzeń mobilnych dostęp do aplikacji tworzonych przez deweloperów, w tym Epic Games. Dostępność gier oraz innych aplikacji w App Store oraz Google Play jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o ich sukcesie. W efekcie możliwość współpracy z Apple i Google w dużej mierze determinuje rozpoznawalność aplikacji i dochody jej twórcy. Jednak zasady korzystania z App Store i Google Play od dłuższego czasu były przedmiotem krytyki ze strony deweloperów.

Continue reading

Towary podrobione

Podrobione produkty – co można znaleźć na półkach i jakie są skutki nabycia takich produktów dla konsumentów

Zdecydowana większość konsumentów jest świadoma występowania zjawiska kopiowania produktów, oznaczania ich podrobionymi znakami towarowymi oraz ich sprzedaży. Obecność na rynku podrobionych kosmetyków, odzieży czy obuwia jest dobrze zakorzeniona w powszechnej świadomości.  Podrabianie niektórych innych produktów może jednak być zaskoczeniem dla ich potencjalnych nabywców i prowadzić do nieświadomego nabycia towaru nieoryginalnego.

Continue reading

Nowe sądy do spraw własności intelektualnej

Od 1 lipca 2020 roku w Polsce działają sądy do spraw własności intelektualnej. Ich wprowadzenie jest wynikiem szerokiej reformy postępowania cywilnego dotyczącej rozpatrywania sporów z zakresu IP.

Continue reading

Podrobione farmaceutyki

Podrobione farmaceutyki- uwarunkowania, skala problemu i aktualna sytuacja

Raport OECD i EUIPO dotyczący handlu podrobionymi produktami farmaceutycznymi[1]

Nielegalny obrót podrobionymi towarami to problem na skalę światową w wielu sektorach gospodarki. O ile problem ten w przypadku np. rynku modowego oznacza „jedynie” obniżenie sprzedaży i zysków zainteresowanych firm oraz negatywne skutki dla światowego obrotu gospodarczego w ogóle, o tyle proceder związany z podrabianiem produktów farmaceutycznych może wiązać się z poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia konsumentów. Podrabianie produktów farmaceutycznych jest kuszącą perspektywą dla fałszerzy ze względu na wysokie zyski,  niską wykrywalność i niewielkie ryzyko ścigania tego typu przestępstw oraz fakt, że ze względu na niską świadomość społeczną dotyczącą tego procederu łatwo jest oszukać konsumentów. Szacuje się, że międzynarodowy handel podrobionymi farmaceutykami osiągnął w 2016 r.  wartość 4,4 miliarda dolarów (USD) narażając w ten sposób zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, ze względu na skład podrobionych produktów, który nie ma odpowiedniej formuły i często zawiera niebezpieczne składniki.

Continue reading

Obelga jako znak towarowy?

Przedmiotem sprawy, która trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, był wniosek Constantin Film Produktion GmbH o zarejestrowanie unijnego słownego znaku towarowego „Fack Ju Göhte”, będącego jednocześnie tytułem niemieckiej komedii dla młodzieży. Urząd Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej odrzucił ten wniosek, powołując się na sprzeczność oznaczenia z dobrymi obyczajami. W opinii EUIPO, pierwsze dwa człony znaku - „Fack Ju” - w jednoznaczny sposób kojarzą się z angielskim wulgaryzmem „Fuck you”, a dodatkowo w połączeniu z ostatnim członem „Göhte” stanowią: „niesmaczną obelgę o szokującym i wulgarnym charakterze, poniżającą pośmiertnie cenionego pisarza Johanna Wolfganga von Goethe”.

Continue reading

IP Challenge, Hasik Rheims & Partnerzy

Hasik Rheims & Partnerzy partnerem merytorycznym IP Challenge

IP Challenge jest to międzyuniwersytecki turniej z zakresu prawa własności intelektualnej organizowany przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP”  WPiA UW.  W turnieju biorą udział  najlepsi studenci specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, którzy reprezentują uczelnie wyższe z całej Polski.

Continue reading

Jak udowodnić przez sądem miejsce pobytu pozwanego?

Jak udowodnić przed sądem miejsce pobytu pozwanego? Zmiany wprowadzone nowelizacją k.p.c.

Co się zmieniło?

Na mocy ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadzono istotne zmiany w procedurze doręczenia pozwu. Celem nowej regulacji jest ukrócenie praktyki prowadzenia sporów zaocznych w sytuacji, kiedy pozwany, formalnie prawidłowo zawiadomiony po dwukrotnej awizacji, nie wiedział nawet o toczącym się procesie. Duża mobilność obywateli i brak rejestru adresów do doręczeń dla osób fizycznych mogą skutecznie utrudnić powodowi ustalenie miejsca przebywania pozwanego. Znowelizowana procedura, jakkolwiek eliminuje patologiczne quasi-procesy bez udziału pozwanego, otwiera zarazem furtkę do skutecznego przedłużania postępowania.

Continue reading

Czy marihuana przeszkadza w rejestracji?

Czy marihuana przeszkadza w rejestracji?

W grudniu 2019 r. Sąd wypowiedział się w przedmiocie możliwości rejestracji znaku towarowego odnoszącego się bezpośrednio do marihuany.  Zgodnie z obowiązującym prawem, oznaczenie takie nie może zostać zarejestrowane.

Continue reading

  • 1
  • 2

Intellectual property
and media law professionals.

al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
tel: (+48) 579 066 338
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners