• Blog

PACA Stowarzyszenia na rzecz Zwalczania Podróbek

PACA Stowarzyszenia na rzecz Zwalczania Podróbek

Powstało Stowarzyszenie na rzecz Zwalczania Podróbek (Polish Anti-Counterfeiting Association) - w skrócie "PACA".
Cieszymy się, ze prawnicy z kancelarii HRP są w gronie członków-założycieli.

Stowarzyszenie powstało by edukować, wspierać i kreować wysokie standardy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Zostało utworzone przez grupę prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony marek i przeciwdziałaniu obrotu podróbkami.

Misją PACA jest upowszechnianie wysokich standardów ochrony praw własności intelektualnej oraz inicjowanie prac legislacyjnych na rzecz harmonizacji polskiego prawa w tej dziedzinie z prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym.

Więcej informacji i planowane wydarzenia na LinkedIn.


Eric Rheims
1.08.2022
Spadek wartości nieruchomości a OOU - uwagi na tle ostatnich uchwał SN

Spadek wartości nieruchomości a OOU - uwagi na tle ostatnich uchwał SN

Sąd Najwyższy wydał 7 i 29 kwietnia 2022 r. uchwały III CZP 80/22 oraz III CZP 81/22. Oba orzeczenia, choć nie doczekały się jeszcze uzasadnienia, wywołały ożywioną dyskusję na gruncie spraw związanych z odszkodowaniami w związku z ustanowieniem obszarów ograniczonego użytkowania (OOU) wokół krajowych portów lotniczych. Przywołane orzeczenia zostały z aprobatą przyjęte przez zarządców lotnisk, którzy widzą w nich potwierdzenie swoich tez lansowanych w tysiącach postępowań cywilnych. Z drugiej strony pojawiły się już krytyczne głosy co do uchwały.[1] R.pr. Tomasz Długozima podniósł, iż „Stanowisko SN wyrażone w tej uchwale nie zasługuje na aprobatę ze względu na zbyt wąskie zdefiniowanie, czym jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, który determinuje w ogromnym stopniu jej wartość. Znakomitym miernikiem skali zmiany dopuszczalnego wykorzystania nieruchomości jest jej wpływ na cenę rynkową. Gdyby samo objęcie nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania nie wpływało negatywnie na sposób korzystania z nieruchomości, to nie doszłoby do zmniejszenia jej wartości (…)


Eric Rheims
27.01.2022
Znak towarowy a towar

Znak towarowy a towar

Nieoczywiste różnice

Różnica pomiędzy znakiem towarowym a towarem wydaje się oczywista. Oba pojęcia posiadają definicję legalną zawartą odpowiednio w art. 120 ust. 1 i art. 120 ust. 3 pkt 1 Prawa własności przemysłowej. Jednak, jak pokazuje praktyka, powyższe rozróżnienie jest tylko pozornie klarowne. Problem ma doniosłe znaczenie choćby z tej przyczyny, że przepisy prawnokarne (art. 305 p.w.p.) penalizują oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym oraz obrót towarami oznaczonymi takimi znakami, nie wspominają zaś o samych znakach towarowych jako przedmiocie obrotu.


Adrian Nosal
27.01.2022

Intellectual property
and media law professionals.

Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach podrobionych znaków towarowych prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz:

ul. Marokańska 2s lok 4
03-977 Warszawa

tel: (+48) 579 066 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners