• BlogNowa edycja SME Fund, czyli dofinansowanie z Unii Europejskiej na rejestrację znaków towarowych i wzorów

Rusza kolejna edycja SME Fund, który udostępnia fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw na cele ochrony praw własności intelektualnej. Wnioski o przyznanie dotacji można składać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. 31 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 CET odbędzie się webinar dotyczący tej edycji funduszu, kierowany zarówno do przedsiębiorstw, jak i ich pełnomocników,

CZYM JEST SME FUND?

SME Fund (Fundusz MŚP) jest częścią programu Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) Ideas Powered for Business. W ramach funduszu wystawiane są bony uprawniające do zwrotu części opłat związanych z ochroną własności intelektualnej. W Polsce bony mogą być przeznaczone na zwrot kosztów związanych z rejestracją znaków towarowych i wzorów na szczeblu krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, a maksymalna kwota zwrotu dla jednego przedsiębiorstwa to 1000 EUR. Sprawdzenie dostępnych rodzajów bonów dla poszczególnych krajów możliwe jest pod tym linkiem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund .

Fundusz kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, do których według definicji unijnej kwalifikują się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót jest mniejszy lub równy 50 mln EUR lub których całkowita suma bilansowa jest mniejsza lub równa 43 mln EUR[1]. Przedsiębiorstwa, które skorzystały ze wsparcia z funduszu w poprzednich latach również mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w tym roku.

DLACZEGO WARTO?

Dzięki rejestracji znaków towarowych czy wzorów, przedsiębiorstwa zwiększają swój poziom bezpieczeństwa oraz konkurencyjności. Według danych EUIPO z 2022 r. aż 93% MŚP odczuło pozytywny wpływ zarejestrowania praw własności intelektualnej, z kolei 36% MŚP odniosło korzyści finansowe z tytułu swoich zarejestrowanych praw własności intelektualnej[2].

Rejestracja praw własności intelektualnej wiąże się z kosztami, które dzięki wsparciu z SME Fund mogą być realnie pomniejszone. Środki w ramach SME Fund są ograniczone do wysokości 25 mln EUR (na dwa rodzaje bonów), dlatego warto złożyć wniosek już teraz. Maksymalnie można otrzymać zwrot:

  • 75% kosztów zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego, dodatkowych opłat za klasy oraz opłat za rozpatrzenie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji;
  • 75% opłat za zgłoszenie krajowego lub regionalnego znaku towarowego lub wzoru, dodatkowych opłat za klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji;
  • 50% podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE; opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia.

PROCES OD ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOTACJĘ AŻ PO ZWROT KOSZTÓW

Procedura uzyskiwania dotacji przedstawia się następująco:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji

Wniosek o przyznanie dotacji może zostać złożony przez właściciela przedsiębiorstwa, upoważnionego pracownika lub upoważnionego przedstawiciela zewnętrznego. Formularz wniosku wypełnia się na koncie przeznaczonym do obsługi SME Fund: link. Do wniosku należy dołączyć wyciąg z rachunku bankowego, zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji oraz oświadczenie, jeśli przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez przedstawiciela zewnętrznego. Bony przyznawane są poszczególnym przedsiębiorstwom w terminie do 15 dni roboczych.

  1. Rejestracja znaków towarowych/wzorów

Po decyzji o przyznaniu środków można zacząć rejestrować znaki towarowe lub wzory, w tym wnieść stosowne opłaty urzędowe. Zarejestrowanie znaku lub wzoru przed otrzymaniem decyzji nie będzie uprawniało do refundacji.

  1. Aktywacja bonu poprzez złożenie wniosku o zwrot kosztów

Termin ważności bonu wynosi 2 miesiące. W tym czasie należy go aktywować poprzez złożenie wniosku o zwrot kosztów. Wykorzystanie bonu w jego okresie ważności jest bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe ani skorzystanie z niego, ani ponowne wnioskowanie o ten sam rodzaj bonu (a w Polsce dostępny jest tylko jeden) w danym roku.

Termin ważności bonu można przedłużyć o kolejne 2 miesiące, jednak nie wcześniej niż na miesiąc przed końcem jego okresu ważności.

Po aktywacji rozpoczyna się 6-miesięczny okres realizacji, podczas którego wnioskodawca może występować o kolejne czynności oraz ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów objętych bonem.

Zwrot następuje bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorstwa w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku o zwrot kosztów.

Bonem nie są objęte koszty przedłużenia rejestracji znaków towarowych i wzorów.

Więcej informacji nt. funduszu znajduje się tutaj: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund .

 

[1] COMMISSION RECOMMENDATION of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C(2003) 1422)

[2] Tablica wskaźników własności intelektualnej MSP 2022 r., https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_sme_scoreboard_study_2022/IP_sme_scoreboard_study_2022_en.pdf

Roksana Podkowa
młodsza prawniczka
Interesuje się w szczególności prawem nieuczciwej konkurencji, prawem nowych technologii, a także znakami towarowymi i wzorami. Do jej prawniczych zainteresowań poza własnością intelektualną należy...

Intellectual property
and media law professionals.

Pl. Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach podrobionych znaków towarowych prosimy pisać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz:

ul. Marokańska 2s lok 4
03-977 Warszawa

tel: (+48) 579 066 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners