al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa
tel: (+48 22) 299 60 70
office@hrp.pl
  • Blog


Ostatnie wpisy


Czy marihuana przeszkadza w rejestracji?

W grudniu 2019 r. Sąd wypowiedział się w przedmiocie możliwości rejestracji znaku towarowego odnoszącego się bezpośrednio do marihuany.  Zgodnie z obowiązującym prawem, oznaczenie takie nie może zostać zarejestrowane.

Odmowa EUIPO

W 2016 r. Santa Conte złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o rejestrację poniższego oznaczenia jako znaku towarowego dla towarów i usług z klasy 30, 32 i 43 klasyfikacji nicejskiej tj. m.in. dla wypieków, wyrobów cukierniczych, czekolad, napojów bezalkoholowych, piw i produktów piwowarskich, preparatów do produkcji napojów oraz dla usług zaopatrzenia w żywność i napoje:

cannabis

Zarówno organ I instancji, jak i Izba odwoławcza odrzuciły wniosek z uwagi na sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym, tj. na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001].

Sąd podtrzymał ocenę nt. sprzeczności z porządkiem publicznym

Wyrokiem z 19 grudnia 2019 r.[1] Sąd podtrzymał decyzję EUIPO. W orzeczeniu przyznano, że elementy powyższego oznaczenia nie odnoszą się bezpośrednio do substancji odurzających, które w większości państw Unii Europejskiej są nielegalne. Psychoaktywny kanabinoid (THC) pobierany jest nie z przedstawionych na oznaczeniu liści, a kwiatów konopi indyjskiej, a słowo „cannabis” odnosi się nie tylko do substancji psychoaktywnej, ale również do rośliny włóknistej. Niemniej jednak Sąd zgodził się z Izbą Odwoławczą EUIPO, że połączenie obecności w przedmiotowym oznaczeniu stylizowanego przedstawienia liści konopi indyjskich oraz słowa „Amsterdam”, czyniło bardzo prawdopodobnym, że konsument zinterpretuje słowo „cannabis” jako odnoszące się do substancji odurzającej, nielegalnej w „wielu państwach Unii Europejskiej”. Sąd podkreślił, że przedstawione w oznaczeniu liście są medialnym symbolem marihuany, a słowo „Amsterdam” odsyła do miasta Amsterdam, znanego jako miejsce legalnej sprzedaży marihuany w tak zwanych "coffee shops".

Sąd zauważył ponadto, że jego stanowiska nie zmienia okoliczność, iż konopie indyjskie nie są kwalifikowane jako substancja odurzająca poniżej określonej zawartości THC (<0,2%). W ocenie Sądu bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie pozostaje również tocząca się dyskusja o medycznym wykorzystaniu marihuany.

Podsumowując, pomimo rozpowszechnienia zastosowania substancji pochodzących z konopi indyjskich w medycynie oraz liberalizacji przepisów w części państw członkowskich, rejestracja oznaczeń odnoszących się bezpośrednio do konsumpcji marihuany nie jest możliwa jako sprzeczna z porządkiem publicznym. Liść marihuany został uznany bezsprzecznie za symbol medialny substancji psychoaktywnej, a znak towarowy, na którym liść został umieszczony, pośrednio, ale jednoznacznie skłania do zakupu takich towarów i usług lub przynajmniej trywializuje ich konsumpcję.

 

[1] Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2019 r. – Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM) (Sprawa T-683/18)

Jacek Widenka
aplikant adwokacki
Do jego zainteresowań należy ochrona dóbr osobistych oraz prawo znaków towarowych, jak również zagadnienia związane z nowymi technologiami i prawem Internetu. Najczęściej doradza w sprawach z zakre...

Intellectual property
and media law professionals.

al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
tel: (+48) 579 066 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners