al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa
tel: (+48 22) 299 60 70
office@hrp.pl
  • Blog


Ostatnie wpisy


Definicja legalna gry komputerowej – czy jest potrzebna?

Z praktycznego punktu widzenia grę komputerową możemy łatwo zidentyfikować. Ocena prawna bywa jednak bardziej skomplikowana.  

Elementy gry komputerowej

Gra komputerowa jest w istocie oprogramowaniem komputerowym, któremu towarzyszy szereg dodatkowych elementów, składających się na jej rezultat postrzegany przez gracza. W szczególności należy wskazać na elementy graficzne, tworzące warstwę wizualną gry, na ścieżkę dźwiękową, dialogi zawarte w grze, jej scenariusz i fabułę w niej przedstawioną. Elementy te, zależnie od rozpatrywanego przypadku, mogą być pozbawione charakteru twórczego albo samodzielnie spełniać przesłanki uznania za utwór. W tej drugiej sytuacji twórcze elementy gry będą objęte ochroną w oparciu o te same zasady, które dotyczą innych utworów, zwłaszcza dzieł literackich, audiowizualnych, plastycznych, muzycznych.  

Specyfika gry komputerowej, ze względu na połączenie wielu elementów wspólnych zarówno dla utworów audiowizualnych jak i programów komputerowych uniemożliwia więc jednoznaczne zakwalifikowanie gry do jednej lub drugiej kategorii utworów.  

Definicja gry komputerowej?

Powyższa trudność z kwalifikacją prawną może skłaniać do wniosku, że konieczne jest wprowadzenie nowej, odrębnej kategorii utworu oraz podjęcie próby jej definicji. Przekonanie takie w mojej ocenie jest błędne. Złożoność gry komputerowej w praktyce oraz rozwój technologiczny może w nieodległym czasie zweryfikować nasze rozumienie gry komputerowej. Jednocześnie wyodrębnienie nowej kategorii utworów nie będzie oznaczać, że każda gra komputerowa w sposób automatyczny zostanie objęta ochroną. Zarówno gra jako całość, jak również jej elementy, będą niezmiennie podlegać analizie w celu ustalenia, czy stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Z racji podobieństwa wielu elementów gry komputerowej do „klasycznych” kategorii utworów, analiza ta będzie dokonywania w oparciu o już znane zasady. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z ochroną gry komputerowej bez znaczenia pozostanie, czy gra komputerowa stanowić będzie zdefiniowaną ustawowo całość, czy wiązkę praw, jak to ma miejsce obecnie. Co więcej, wprowadzenie całościowej definicji może utrudnić ochronę w przypadku naruszenia tylko jednego z twórczych elementów gry.  

Podsumowując, wprowadzenie nowej definicji ustawowej „gry komputerowej” nie jest potrzebne, a ponadto wymagałoby dostosowania wielu przepisów szczególnych dotyczących m.in. programów komputerowych i utworów audiowizualnych. Jedynym przemawiającym argumentem za taką zmianą może być zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz przeciwdziałanie nielegalnemu kopiowaniu i rozpowszechnianiu gier komputerowych.

Jacek Widenka
aplikant adwokacki
Do jego zainteresowań należy ochrona dóbr osobistych oraz prawo znaków towarowych, jak również zagadnienia związane z nowymi technologiami i prawem Internetu. Najczęściej doradza w sprawach z zakre...

Intellectual property
and media law professionals.

al. J. Ch. Szucha 16/18
00-582 Warszawa

tel: (+48) 22 299 60 70
tel: (+48) 579 066 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2020 - Hasik Rheims & Partners